Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Prace w rezerwacie przyrody "Jastrząbek" zostały rozpoczęte 12 sierpnia 2013 r. Na powierzchni 5 ha torfowiska usuwany jest nalot brzozy i wierzby oraz koszona jest trzcina. Pozyskana biomasa zostanie tymczasowo zebrana w stosy, a zimą, gdy powierzchnia torfowiska zamarznie, zostanie usunięta poza granice rezerwatu.

 

jastrzabek 0039 

jastrzabek 0006

jastrzabek 0007

jastrzabek 0013

jastrzabek 0014

jastrzabek 0017

jastrzabek kloc

kłoć wiechowata Cladium mariscus (fot. P. Pawlikowski)

jastrzabek lipiennik

lipiennik Loesela Liparis loeselii (fot. P. Pawlikowski)