Magda Galus - koordynator projektu

14

Jestem absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (MSOŚ UW). Ochroną środowiska interesuję się od szkoły podstawowej. Zaczęło się od recyklingu i świadomej konsumpcji, później była edukacja ekologiczna, wpływ inwestycji na środowisko, konflikty społeczne na tle ekologicznym, sprawiedliwy handel i zmiany klimatu. Pod koniec studiów zaangażowałam się w działania CMok, zwłaszcza w edukację ekologiczną i akcje czynnej ochrony przyrody. Obecnie zajmuję się czynną ochroną siedlisk przyrodniczych, uzależnionych od użytkowania przez człowieka: muraw, łąk, dąbrów świetlistych i torfowisk.

 

Paweł Pawlikowski - ekspert ds. siedlisk przyrodniczych

pp

Jestem botanikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem IMCG (International Mire Conservation Group). Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim ekologii roślin, ochrony przyrody i florystyki. Od roku 2000, kiedy po raz pierwszy prowadziłem projekt badawczy w północno-wschodniej Polsce (w Puszczy Rominckiej, w ramach działalności Koła Naukowego Biologów Terenowych UW) jestem zadeklarowanym miłośnikiem dzikich zakątków Suwalszczyzny i przyległych obszarów Mazur i Podlasia. Tam wykonywałem pracę doktorską, dotyczącą zróżnicowania roślinności i warunków siedliskowych na torfowiskach. Północno-wschodnia Polska to miejsce, gdzie prowadzę większość badań naukowych i aktywnie działam na rzecz zachowania walorów przyrodniczych tego zakątka kraju. Wcześniej, począwszy od czasów liceum, zaangażowany byłem przede wszystkim w eksplorację i ochronę przyrody na Mazowszu, zwłaszcza w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i w lasach rembertowsko-okuniewskich. W roku 2001, w gronie starych i nowych znajomych, wpadliśmy na pomysł powołania CMok!. Swoje doświadczenia udziału w studenckim ruchu naukowym staram się kontynuować, współorganizując począwszy od roku 2008, coroczne Studenckie Obozy Naukowe. Od czasu obrony pracy doktorskiej pracuję jako adiunkt w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.