http://bagna.pl/ - serwis mokradłowy

http://www.murawy-life.kp.org.pl/ - strona projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka", realizowanego przez Klub Przyrodników

http://www.ptakipolskie.pl/projekt/berzniki - strona poświęcona ciepłolubnym murawom w Berżnikach i ich ochronie poprzez wypas owiec, organizowanej wspólnie przez Ptaki Polskie, Klub Przyrodników i Centrum Ochrony Mokradeł

https://polskiewrzeciona.wordpress.com/ - blog polskich prządek i prządków, tkaczek i tkaczy