Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Nadleśnictwo Zwoleń jest zarządcą gruntów, na których prowadzone były zabiegi ochrony czynnej na murawie kserotermicznej w obszarze projektu Raj. Obszar ten stanowi część projektowanego powiększenia istniejącego od 1977 roku, niewielkiego (0,9 ha) rezerwatu przyrody Sadkowice. Niedawno na stronie nadleśnictwa umieszczona została relacja z II tury zabiegów, przeprowadzonej w 2014 roku.

zobacz relację

szlakiem naturalnych zmianZapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych "Szlakiem naturalnych zmian", w której zaprezentowane zostały projekty dotyczące budowy małej infrastruktury turystycznej, zlokalizowanej na 33 obszarach cennych przyrodniczo. Wszystkie projekty dofinansowane zostały ze środków V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szlakiem naturalnych zmian 

Dąbrowy Obrzyckie to, jak na razie, jedyny obszar Natura 2000, w którym dla ochrony ciepłolubnych dąbrów (siedlisko 91I0*) zaplanowane zostały zadania ochronne związane z wypasem zwierząt. Plan zadań ochronnych zatwierdzony został 11 września 2012 roku, zaś w 2014 roku rozpoczęto realizację zadania "kwaterowe, kontrolowane i eksperymentalne przetrzymywanie kopytnych roślinożerców" poprzez wypas 5 koników polskich na powierzchni 10 ha dąbrowy.

czytaj więcej