Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

17 września rozpoczęły się prace w dąbrowie świetlistej w rezerwacie przyrody "Brwilno". Zabiegi ochronne na tym siedlisku polegają na redukcji podszytu - wycinaniu ekspansywnych gatunków liściastych drzew i krzewów, takich jak leszczyna, grab, lipa czy klon, które ograniczają dostęp światła do warstwy runa i powodują zanikanie gatunków światłożądnych. Zabiegi uzupełniające to wykaszanie wysokich bylin oraz usuwanie nadmiaru martwej biomasy. Celem zabiegów ochronnych jest polepszenie warunków świetlnych w dąbrowie i zachowanie rzadkich gatunków roślin światłożądnych związanych z tym siedliskiem przyrodniczym.

czytaj więcej

Prace w rezerwacie przyrody "Jastrząbek" zostały rozpoczęte 12 sierpnia 2013 r. Na powierzchni 5 ha torfowiska usuwany jest nalot brzozy i wierzby oraz koszona jest trzcina. Pozyskana biomasa zostanie tymczasowo zebrana w stosy, a zimą, gdy powierzchnia torfowiska zamarznie, zostanie usunięta poza granice rezerwatu.

czytaj więcej

Przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach kserotermicznych w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” został rozstrzygnięty 24 lipca 2013 r. Zabiegi ochrony czynnej na torfowiskach (część I) będą wykonywali pracownicy konsorcjum Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych Piotr Chołuj i "DIAGSIL" Maciej Szuster, prace w dąbrowach świetlistych (część II) wykona firma Paweł Pawłowski "Ekodachy", zaś za realizację zabiegów na murawach kserotermicznych odpowiedzialne będzie konsorcjum Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych Piotr Chołuj i "CZAJKA" Marcin Zegarek.

zawiadomienie o wynikach przetargu