Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

17 września rozpoczęły się prace w dąbrowie świetlistej w rezerwacie przyrody "Brwilno". Zabiegi ochronne na tym siedlisku polegają na redukcji podszytu - wycinaniu ekspansywnych gatunków liściastych drzew i krzewów, takich jak leszczyna, grab, lipa czy klon, które ograniczają dostęp światła do warstwy runa i powodują zanikanie gatunków światłożądnych. Zabiegi uzupełniające to wykaszanie wysokich bylin oraz usuwanie nadmiaru martwej biomasy. Celem zabiegów ochronnych jest polepszenie warunków świetlnych w dąbrowie i zachowanie rzadkich gatunków roślin światłożądnych związanych z tym siedliskiem przyrodniczym.

czytaj więcej