17 września rozpoczęły się prace w dąbrowie świetlistej w rezerwacie przyrody "Brwilno". Zabiegi ochronne na tym siedlisku polegają na redukcji podszytu - wycinaniu ekspansywnych gatunków liściastych drzew i krzewów, takich jak leszczyna, grab, lipa czy klon, które ograniczają dostęp światła do warstwy runa i powodują zanikanie gatunków światłożądnych. Zabiegi uzupełniające to wykaszanie wysokich bylin oraz usuwanie nadmiaru martwej biomasy. Celem zabiegów ochronnych jest polepszenie warunków świetlnych w dąbrowie i zachowanie rzadkich gatunków roślin światłożądnych związanych z tym siedliskiem przyrodniczym.

 

img 0270

img 0271

img 0272

img 0274

img 0277