Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

W dniu 4 lipca ogłoszony został przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach kserotermicznych w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”.

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2013 r. o godz. 14:00.

ogłoszenie o zamówieniu nr 2/CMok/P/2013

Zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dąbrowy Obrzyckie", na obszarze 65,8 ha dąbrowy świetlistej, znajdującej się na terenie tej ostoi, będą wypasane zwierzęta (m.in. koniki polskie, daniele, krowy, konie i dziki). Jest to działanie ochronne bez precedensu w obecnej sytuacji prawnej, gdyż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  "w lasach zabrania się (...) wypasu zwierząt gospodarskich".

Czy ten precedens może spowodować zmianę podejścia do ochrony dąbrów świetlistych i zmianę zapisów ustawy o lasach? 

Więcej o PZO dla "Dąbrów Obrzyckich"