Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Zabiegi ochrony czynnej realizowane w Mielniku są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców. Ciepłe słowa na temat naszych działań słyszymy od mielniczan bezpośrednio, gdy jesteśmy na miejscu, telefonicznie oraz za pośrednictwem naszych wykonawców i pracowników Urzędu Gminy. Powody są różne. Od estetycznych - bo poprzez wycięcie zakrzaczeń zwiększyły się walory krajobrazowe Mielnika, którego integralną częścią od lat były otwarte wypasane murawy, przez nostalgiczne - odmłodzone murawy przypominają czasy, gdy obecnie dorośli mieszkańcy Mielnika byli dziećmi i z górek mielnickich zjeżdżali na sankach, po powody czysto prozaiczne - bo antena lepiej odbiera sygnał telewizyjny, odkąd zwarte zarośla nie zasłaniają domu.

czytaj więcej

Realizacja zabiegów w rezerwacie przyrody "Torfowisko Karaska" została podzielona na dwie części. W pierwszej kolejności (jeszcze we wrześniu) wykonane zostały prace na 5 ha torfowiska przejściowego (7140). Obecnie trwają prace na torfowisku wysokim (7110), gdzie zabiegami ochrony czynnej objęty zostanie obszar o powierzchni 65 ha.

czytaj więcej

Dzięki staraniom Centrum Ochrony Mokradeł murawy kserotermiczne w Mielniku (rezerwat przyrody "Góra Uszeście", zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Głogi" oraz Góra Rowska), a także rezerwat przyrody "Sadkowice" i jego planowane powiększenie "Raj", objęte działaniami ochrony czynnej w ramach projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu", zostaną włączone do sieci Natura 2000 (odpowiednio do obszarów: Ostoja Nadbużańska PLH140011 i Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045).