Zabiegi ochrony czynnej realizowane w Mielniku są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców. Ciepłe słowa na temat naszych działań słyszymy od mielniczan bezpośrednio, gdy jesteśmy na miejscu, telefonicznie oraz za pośrednictwem naszych wykonawców i pracowników Urzędu Gminy. Powody są różne. Od estetycznych - bo poprzez wycięcie zakrzaczeń zwiększyły się walory krajobrazowe Mielnika, którego integralną częścią od lat były otwarte wypasane murawy, przez nostalgiczne - odmłodzone murawy przypominają czasy, gdy obecnie dorośli mieszkańcy Mielnika byli dziećmi i z górek mielnickich zjeżdżali na sankach, po powody czysto prozaiczne - bo antena lepiej odbiera sygnał telewizyjny, odkąd zwarte zarośla nie zasłaniają domu.

W Urzędzie Gminy nasze działania i ich odbiór tak się spodobały, że gmina z własnych środków postanowiła powiększyć powierzchnię zabiegów w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Głogi", który stanowi niejako wizytówkę Mielnika, bo wita osoby wjeżdżające do miejscowości ze strony zachodniej.

Na mapie na zielono oznaczony został obszar objęty zabiegami w ramach projektu realizowanego przez CMok (1,5 ha), zaś na niebiesko powiększenie zabiegów zrealizowane z inicjatywy Urzędu Gminy Mielnik (ok. 0,7 ha).

 

glogi pow gmina mielnik