Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

W związku z realizacją zadania III.2 dotyczącego zaprojektowania tablic informacyjno-edukacyjnych, staramy się regularnie odwiedzać wszystkie obszary objęte projektem i uwieczniać na zdjęciach charakterystyczne dla nich gatunki roślin w stanie kwitnienia. Co ładniejsze zdjęcia zamieszczamy w Galerii, gdzie można oglądać albumy w podziale na poszczególne obszary projektu.

czytaj więcej

Leśnicy z Nadleśnictwa Strzałowo podjęli próbę odtworzenia dąbrowy świetlistej przy pomocy stada 10 koników polskich. Zwierzęta były wypasane na powierzchni 1 ha przez 10 dni. Świetlista dąbrowa to siedlisko przyrodnicze przez wielu fitosocjologów uważane za antropogeniczne, czyli takie, które powstało w wyniku działalności człowieka - dokładniej na skutek praktykowanego w czasach przedwojennych wypasu bydła w lesie. Obecnie, głównie z powodu ekspansji gatunków drzewiastych i krzewiastych zacieniających runo, świetliste dąbrowy są w recesji.

czytaj więcej