Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Leśnicy z Nadleśnictwa Strzałowo podjęli próbę odtworzenia dąbrowy świetlistej przy pomocy stada 10 koników polskich. Zwierzęta były wypasane na powierzchni 1 ha przez 10 dni. Świetlista dąbrowa to siedlisko przyrodnicze przez wielu fitosocjologów uważane za antropogeniczne, czyli takie, które powstało w wyniku działalności człowieka - dokładniej na skutek praktykowanego w czasach przedwojennych wypasu bydła w lesie. Obecnie, głównie z powodu ekspansji gatunków drzewiastych i krzewiastych zacieniających runo, świetliste dąbrowy są w recesji.

czytaj więcej