Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Prace na murawach kserotermicznych w położonym na stromych zboczach doliny Wisły rezerwacie przyrody "Sadkowice" oraz w projektowanym rezerwacie "Raj", stanowiącym powiększenie tego pierwszego, rozpoczęły się 28 października.

W ramach zabiegów ochrony czynnej usuwane są zarośla ekspansywnych drzew, krzewów oraz wysokich bylin (w szczególności derenia, leszczyny, tarniny, osiki i jeżyn), które, na skutek zarzucenia wypasu zwierząt, gęsto porosły murawę, ograniczając tym samym dostęp światła do rzadkich gatunków roślin światłożądnych.

czytaj więcej

Na murawach kserotermicznych w Mielniku w ramach zabiegów ochrony czynnej wycinane są drzewa i krzewy (zwłaszcza osika, ligustr, tarnina, dereń i leszczyna). Realizacja zabiegów rozpoczęła się 16 września w rezerwacie przyrody "Góra Uszeście", potem prace przeniosły się do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Głogi" oraz na Górę Rowską.

czytaj więcej 

Ostatnie prace przewidziane na ten rok w rezerwatach chroniących dąbrowy świetliste zakończyły się 25 października. Tak wyglądają obszary objęte ochroną czynną w ramach projektu w trakcie prac i po zakończeniu zabiegów.

czytaj więcej