Na murawach kserotermicznych w Mielniku w ramach zabiegów ochrony czynnej wycinane są drzewa i krzewy (zwłaszcza osika, ligustr, tarnina, dereń i leszczyna). Realizacja zabiegów rozpoczęła się 16 września w rezerwacie przyrody "Góra Uszeście", potem prace przeniosły się do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Głogi" oraz na Górę Rowską.

 

Góra Uszeście
(fot. P. Pawlikowski)

0105

 

0123

0115

0119

W drugim roku zabiegów (2014) zamierzamy usunąć również młode drzewa porastające murawę w rezerwacie.

 

Głogi
(fot. P. Pawlikowski i M. Galus)

przed zabiegami ochrony czynnejimg 0282 

w trakcie zabiegów
0136

0145

0144

po zabiegach
0106

0109

0110

 

Góra Rowska
(fot. P. Pawlikowski)

 0113

0116

0118