Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Na murawach kserotermicznych w Mielniku w ramach zabiegów ochrony czynnej wycinane są drzewa i krzewy (zwłaszcza osika, ligustr, tarnina, dereń i leszczyna). Realizacja zabiegów rozpoczęła się 16 września w rezerwacie przyrody "Góra Uszeście", potem prace przeniosły się do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Głogi" oraz na Górę Rowską.

czytaj więcej