Ostatnie prace przewidziane na ten rok w rezerwatach chroniących dąbrowy świetliste zakończyły się 25 października. Tak wyglądają obszary objęte ochroną czynną w ramach projektu w trakcie prac i po zakończeniu zabiegów.

 

rez. Brwilno
(30 września - efekt po zakończeniu prac, fot. P. Pawlikowski)

brwilno pp 0104

brwilno pp 0106

 

rez. Dąbrowy Seroczyńskie
(12 października - na granicy obszaru objętego zabiegami, fot. M. Galus)

ds za granica

ds na granicy

ds po zabiegach

 

rez. Kawęczyn
(fot. P. Pawlikowski) 

w trakcie zabiegów (15 października)
 kaweczyn w trakcie 

i po ich zakończeniu (18 października).
kaweczyn po

  

rez. Dąbrowa Radziejowska
(24 października - fot. M. Galus)

obszar nie objęty zabiegami
dr bez zabiegow

uprzątanie powierzchni
dr2

dąbrowa świetlista po redukcji podszytu i uprzątnięciu nadmiaru biomasy
dr po