Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Ostatnie prace przewidziane na ten rok w rezerwatach chroniących dąbrowy świetliste zakończyły się 25 października. Tak wyglądają obszary objęte ochroną czynną w ramach projektu w trakcie prac i po zakończeniu zabiegów.

czytaj więcej