Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Realizacja zabiegów w rezerwacie przyrody "Torfowisko Karaska" została podzielona na dwie części. W pierwszej kolejności (jeszcze we wrześniu) wykonane zostały prace na 5 ha torfowiska przejściowego (7140). Obecnie trwają prace na torfowisku wysokim (7110), gdzie zabiegami ochrony czynnej objęty zostanie obszar o powierzchni 65 ha.

czytaj więcej