Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Dzięki staraniom Centrum Ochrony Mokradeł murawy kserotermiczne w Mielniku (rezerwat przyrody "Góra Uszeście", zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Głogi" oraz Góra Rowska), a także rezerwat przyrody "Sadkowice" i jego planowane powiększenie "Raj", objęte działaniami ochrony czynnej w ramach projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu", zostaną włączone do sieci Natura 2000 (odpowiednio do obszarów: Ostoja Nadbużańska PLH140011 i Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045).