Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Wykonawcy dokumentacji przyrodniczych dla Raju i Góry Rowskiej wyłonieni

W wyniku zapytania ofertowego nr 3/CMok/ZO/2013 w ramach rozpoznania rynku, 18 marca wyłonieni zostali wykonawcy dokumentacji przyrodniczej dla projektowanego rezerwatu Raj i projektowanego użytku ekologicznego Góra Rowska. Mamy nadzieję, że opracowana dokumentacja pomoże skutecznie ochronić te murawy kserotermiczne.

Więcej o Raju i Górze Rowskiej