Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

W dniu 4 lipca ogłoszony został przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach kserotermicznych w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”.

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2013 r. o godz. 14:00.

ogłoszenie o zamówieniu nr 2/CMok/P/2013