Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Prace w rezerwacie przyrody "Jastrząbek" zostały rozpoczęte 12 sierpnia 2013 r. Na powierzchni 5 ha torfowiska usuwany jest nalot brzozy i wierzby oraz koszona jest trzcina. Pozyskana biomasa zostanie tymczasowo zebrana w stosy, a zimą, gdy powierzchnia torfowiska zamarznie, zostanie usunięta poza granice rezerwatu.

czytaj więcej