Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Przetarg na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na torfowiskach, w dąbrowach świetlistych i na murawach kserotermicznych w ramach realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu” został rozstrzygnięty 24 lipca 2013 r. Zabiegi ochrony czynnej na torfowiskach (część I) będą wykonywali pracownicy konsorcjum Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych Piotr Chołuj i "DIAGSIL" Maciej Szuster, prace w dąbrowach świetlistych (część II) wykona firma Paweł Pawłowski "Ekodachy", zaś za realizację zabiegów na murawach kserotermicznych odpowiedzialne będzie konsorcjum Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych Piotr Chołuj i "CZAJKA" Marcin Zegarek.

zawiadomienie o wynikach przetargu