Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

szlakiem naturalnych zmianZapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych "Szlakiem naturalnych zmian", w której zaprezentowane zostały projekty dotyczące budowy małej infrastruktury turystycznej, zlokalizowanej na 33 obszarach cennych przyrodniczo. Wszystkie projekty dofinansowane zostały ze środków V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szlakiem naturalnych zmian