Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Dąbrowy Obrzyckie to, jak na razie, jedyny obszar Natura 2000, w którym dla ochrony ciepłolubnych dąbrów (siedlisko 91I0*) zaplanowane zostały zadania ochronne związane z wypasem zwierząt. Plan zadań ochronnych zatwierdzony został 11 września 2012 roku, zaś w 2014 roku rozpoczęto realizację zadania "kwaterowe, kontrolowane i eksperymentalne przetrzymywanie kopytnych roślinożerców" poprzez wypas 5 koników polskich na powierzchni 10 ha dąbrowy.

czytaj więcej