Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Nadleśnictwo Zwoleń jest zarządcą gruntów, na których prowadzone były zabiegi ochrony czynnej na murawie kserotermicznej w obszarze projektu Raj. Obszar ten stanowi część projektowanego powiększenia istniejącego od 1977 roku, niewielkiego (0,9 ha) rezerwatu przyrody Sadkowice. Niedawno na stronie nadleśnictwa umieszczona została relacja z II tury zabiegów, przeprowadzonej w 2014 roku.

zobacz relację