Pod koniec września 2014 roku w Mielniku odbył się obóz dla wolontariuszy, podczas którego z murawy kserotermicznej na Górze Rowskiej wygrabiona została nagromadzona przez lata warstwa igliwia oraz wojłoku.

Jeszcze w zeszłym roku większość murawy porośnięta była głównie sosnami, dereniem i tarniną. Jesienią 2013 roku usunięty został nalot drzew i krzewów, zaś we wrześniu 2014 roku wykoszone zostały odrosty. Ze względu na wieloletni brak wypasu, na nieużytkowanej murawie nagromadził się wojłok, a w miejscach porośniętych przez sosny wytworzyła się gruba warstwa ścióły, złożona przede wszystkim z wolno rozkładającego się igliwia. Obecność martwej materii organicznej w takiej ilości zwiększa wilgotność i żyzność, a igliwie dodatkowo zakwasza podłoże, co w efekcie prowadzi do zmiany warunków siedliskowych. Nawet po usunięciu drzew i krzewów, zwarta warstwa ścióły uniemożliwia rekrutację siewek roślin kserotermicznych. By przerwać ten proces, wolontariusze dokładnie wygrabili murawę na Górze Rowskiej i usunęli z niej zebraną biomasę.

 

Poniżej nasi wolontariusze w akcji:

01.img 0567

03.img 0604

02.img 0590 

04.img 0593

05.img 0612

06.img 0617

07.img 0628

08.img 0633

09.img 0638

10.img 0647

 

11.mielnik2 fot.p.kulesza

śmieć, którego lepiej nie sprzątać

 

Zwiedzanie Głogów:

12.zwiedzanie glogow jk

13.alpaki w mielniku jk

alpaki z Mielnika

 

Murawa na Górze Rowskiej po wygrabieniu:

14.wygrabiona g.rowska fot.p.kulesza

15.widok z g.rowskiej fot.p.kulesza

16.wygrabiona gora rowska jk

17.widok z gory rowskiej jk