Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Ministerstwa Środowiska na wykorzystanie oszczędności powstałych przy realizacji projektu na objęcie działaniami ochrony czynnej dodatkowych obszarów o pow. 15,1 ha w następujących obszarach objętych projektem:

- Torfowisko Serafin (7140) - 4,3 ha
- Brwilno (*91I0) - 5,2 ha
- Dąbrowy Seroczyńskie (*91I0) - 4,4 ha
- Dąbrowa Radziejowska (*91I0) - 0,5 ha 
- Głogi (6210) - 0,6 ha
- Góra Uszeście (6210) - 0,1 ha

Ponadto o jeden kwartał wydłużony został okres realizacji projektu, tak więc jego realizacja zakończy się oficjalnie 31 marca 2015 roku.