Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

 

Odwiedzamy miejsca objęte ochroną czynną w ramach projektu i monitorujemy efekty prac. A tak wygląda wiosna w dąbrowach świetlistych.

 

podjablonskie 2014.03.20przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis)

pulmonaria angustifolia
miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia)

primula veris
pierwiosnek lekarski (Primula veris)

hierochloe australis
turówka leśna (Hierochloë australis)

carex caryophyllea
turzyca wiosenna (Carex caryophyllea)

carex montana
turzyca pagórkowa (Carex montana)

fot. P. Pawlikowski