Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

 

W związku z realizacją zadania III.2 dotyczącego zaprojektowania tablic informacyjno-edukacyjnych, staramy się regularnie odwiedzać wszystkie obszary objęte projektem i uwieczniać na zdjęciach charakterystyczne dla nich gatunki roślin w stanie kwitnienia. Co ładniejsze zdjęcia zamieszczamy w Galerii, gdzie można oglądać albumy w podziale na poszczególne obszary projektu.

Na murawach kserotermicznych, objętych projektem, można zobaczyć m.in.:

rowska pul pra2sasanki łąkowe (Góra Rowska)

sadkowice ciemiezyk maj 2014
ciemiężyki białokwiatowe (Sadkowice)

 raj szalwia lakowa salvia pratensis maj 2014
szałwię łąkową (Raj)

raj zawilce2 maj 2014
zawilce wielkokwiatowe (Raj)

W dąbrowach świetlistych zakwitły już pięciorniki białe:

pieciornik bialy brwilno maj 2014
zdjęcie z rezerwatu Brwilno

W Galerii możecie także zobaczyć zwierzęta, które spotykamy w rezerwatach:

serafin zaby moczarowe iv 2014
żaby moczarowe (Torfowisko Serafin)

glogi zaskroniec kwiecien 2014
zaskroniec (Głogi)

karaska zmija
żmija zygzakowata (Torfowisko Karaska)

a także ślady obecności zwierząt, takie jak ta czaszka jelenia w rezerwacie Jastrząbek:

jastrzabek

Więcej zdjęć z realizacji projektu znajdziecie w Galerii.