Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Ministerstwa Środowiska na wykorzystanie oszczędności powstałych przy realizacji projektu na objęcie działaniami ochrony czynnej dodatkowych obszarów o pow. 15,1 ha.

czytaj więcej