Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

W dniach 20-26 września serdecznie zapraszamy do Mielnika, gdzie już drugi rok chronimy murawy kserotermiczne w ramach projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu".

Potrzebujemy chętnych do pomocy w uprzątnięciu Góry Rowskiej po wycięciu odrostów drzew i krzewów oraz do dokładnego wygrabienia murawy z nadmiaru ściółki, która utrudnia kiełkowanie cennych gatunków kserotermicznych.

czytaj więcej