Witamy

Witamy na stronie projektu "Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Jego celem jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0).

Pod koniec września 2014 roku w Mielniku odbył się obóz dla wolontariuszy, podczas którego z murawy kserotermicznej na Górze Rowskiej wygrabiona została nagromadzona przez lata warstwa igliwia oraz wojłoku.

czytaj więcej